CENTAR ZA RAME I LAKAT

Pogledaj vise
TMG

TMG

Jedinstven dijagnostički metod merenja nevoljnih mišićnih osobina-reakcija.

Naša ordinacija poseduje prvi TMG uredjaj nabavljen u Srbiji, sa namerom da svojim klijentima obezbedimo mogućnost jedne od najsavremenijih dijagnostičkih metoda u sagledavanju i praćenju stanja mišića.

Pogledaj više

COMPEX

Vodeća svetska tehnologija mišićne elektrostimulacije COMPEX! Efikasniji trening, brža mišićna regeneracija, ciljana obuka željene grupe mišića, izgradnja i oblikovanje mišića, najbrža sportska rehabilitacija, zamena izgubljenih treninga, sprečavanje atrofije zbog povrede

Pogledaj više
COMPEX

  • Fizikalna terapija je grana medicine koja proučava biološko delovanje pojedinih oblika fizikalne energije i njihovu primenu u dijagnostici, lečenju, prevenciji i rehabilitaciji povreda,bolesti  i urođenih mana. Koristi se u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih smanjenja pokretljivosti do složenih,kompleksnih poremećaja. U lečenju se koriste magnetizam, elektricitet, mehanička energija, toplota,hlađenje, zvuk i svetlost. Sa razvojem medicinske nauke  dostignuća  fizikalne medicine sve su veća, pa je i struka bogatija novim saznanjima i sve delotvornija.

    Dragana Bogdanovic
[gwolle_gb]