×

Barselona ESSKA kongres

Učešće na ESSKA congresu u Barseloni je prošlo vrlo zapaženo.Naš predstavnik je izazvao veliko intresivanje svojim pristupom u rehabilitaciji ramena.

Fizio

Fizio je medicinska ustanova u kojoj privatni zdravstveni osiguranici mogu ostvariti pravo lečenja ,preko sledećih osiguravajućih društava