×

Kineziterapija

  1. naslovna
  2. Kineziterapija

Kineziterapija je zajednički naziv za sve vežbe istezanja i jačanja mišića i ligamenata karlice, kičme, ramenog pojasa, kolena… U kineziterapiji koriste se svi tipovi vežbi: pasivne, aktivne, aktivno potpomognute, kao i vežbe disanja. Sprovodi se individualno (posebno za svakog pacijenta) uz korišćenje rekvizita: lopte, štapova, rastezljive trake, različitih balans daski i trampoline,Compex-a. Sve vežbe izvode se uz pomoć fizioterapeuta ili ih on strogo kontroliše.

TRETMAN KICME(skolioze, kifoze, “loša držanja”)

Namenjen je korisnicima sa posturalnim promenama ili deformitetima kičme. Tretmane provodimo uz istezanje skraćenih mišićnih grupa, obavezno vežbe istezanja ligamenata karlice i ramenog obruča. Tretman je prilagođen dijagnozi.

Kinesio-taping

Kinesio-taping relativno je nova fizioterapeutska metoda bazirana na kineziološkim principima. Metodu je osmislio Japanac Kenzo Kase. Tretira mišiće, periferne živce i organe. Tehnika potiče prirodnu sposobnosti tela za samoizlečenjem, aktiviranjem neuroloških i cirkulatornih sistema. Suština lečenja je u pravilnom postavljanju trake na željeni dio tela. Učinak je antiedematozni, korekcija posture i napetosti prenapregnutog područja, ili proprioceptivna stimulacija kod oštećene funkcije mišića ili zgloba. Treba naglasiti da metoda nema ništa zajedničko sa standardnim korišćenjem elastičnih zavoja i bandaža koje se postavljaju s ciljem da u određenom stepenu ograniče ili potpuno isključe pokret, a postavljaju se neposredno pre velikih napora i ubrzo nakon njih uklanjaju. Dakle, kinesio traka nema zadatak imobilizacije. Upravo suprotno, kinesio traka omogućava pokret. Traka se najčešće koristi u sportskoj medicini, traumatologiji i neurologiji.

VEŽBE PROPRIOCEPCIJE

Propriocepcija je prilagodjavanje tela na postojeće uslove u cilju pokretanja sa odredjenim zadatkom. Stimulaciju propriocepcije vršimo pomoću mnogih rekvizita npr: nestabilna balans daska – jednosmerna ili višesmerna, lopta, uže, jež lopta, trampolina ili terapeutska lopta. Cilj je podsticati izgubljenu poziciju ili funkciju mišićne grupe ili dela tela. Koristimo ih kod sportista u prevenciji povreda, kod mladih u svrhu korekcije drzanja . Neizostavni su deo tretmana kod rehabilitacije,trauma i lezija donjih ekstremiteta.

COMPEX STIMULATOR

EXTENZOMAT-TRAKCIJA

LIMFNA DRENAŽA