×

Kineziotejping

 1. naslovna
 2. Kineziotejping

erapeutska metoda koja koristi jedinstveno dizajniranu elastičnu traku u cilju poboljšanja funkcionisanja različitih tkiva i fizioloških sistema. Pruža kontinuirani terapeutski efekat jer se nakon aplikacije nosi 24 časa, 3-5 dana bez prekida. Ima trenutne i dugotrajne efekte! Traka fizički utiče na tretirana tkiva, deluje na senzibilitet i propriocepciju. Menja se oblik i pozicija epidermalnih ćelija, odnosno, menja položaj tkiva u mirovanju. Pruža kontinuiranu stimulaciju senzornih receptora u koži, a površinsku stimulaciju prenosi na dublja tkiva, fascije i mišiće. Aplikacija Kinezio Tex Trake menja tenzione elemente u tkivima koja na te promene reaguju i adaptiraju se, a sve u cilju vraćanja normalne funkcije – homeostaze.

Jean – Claude Guimberteau je snimio međuveze susednih slojeva tkiva u pokretu in vivo i time pokazao da ne postoji jasna granica. Zahvaljujući tim vezama kada tretiramo kožu indirektno tretiramo tkiva u dubini.

Stephen Levinov koncept kaže da telo nije sistem poluga već je stabilisan elementima tenzije i kompresije koji deluju na telo spolja i iznutra.

Kreator Kinezio Tejping Metode i Kinezio Tex Traka je Dr Kenzo Kase 1979. godine. Nakon 6 godina istraživanja i kliničkih ispitivanja, sa ciljem da omogući pacijentima terapiju koja bi imala produženo dejstvo, otkrio je sredstvo koje će podržati urođene sposobnosti našeg tela za isceljenjem.

Kinesio Tejping je u početku bio u upotrebi samo u Japanu, u rehabilitacionim jedinicama. Međunarodna ekspanzija počinje nakon primene na OI u Seulu 1988. god, a u Srbiji – od 2003. Traka je napravljena od 100% pamuka i elastičnih vlakana, ili je mešavina pamuka/poliestera i elastičnih vlakana. Nalepljena je na papir sa 10% istezanja. Elastičnost trake je 40-60% od dužine u labavom stanju (uže trakice mogu da se rastegnu više). Debljina i težina trake su približne koži. Adhezivnost se postiže akriličnim lepkom koji se aktivira toplotom. Nema medikamenata u traci. Nema lateksa.

Postoje 4 različite trake:

 • Kinesio Tex Classic – Najbolja kod aplikacija visokog intenziteta koje se primenjuju na zdravoj koži
 • Kinesio Tex Performance Plus – Naročito se preporučuje za visoko tenzione aplikacije i korekcije mišića na senzitivnoj koži
 • Kinesio Tex Gold Fingerprint – Najbolja je za aplikacije sa niskim stepenom tenzije, neurološka stanja i postoperativna stanja (specijalno za EDF- epiderm-derm-fascija aplikacije)
 • Kinesio tex Gold Light Touch Plus – Najbolja kod kratkoročnih aplikacija 1-2 dana ili gde je tenzija manja od 50%. Veoma je efektivno kod fascijalnih korekcija

Iako mnogi poznati sportisti nose Kinezio Tex Trake, čak 85% aplikacija se primenjuje u bolničkom ili kućnom okruženju.

Opšti saveti:

 • koža iznad koje se aplikuju trake treba da bude neoštećena!
 • očistiti i osušiti kožu pre aplikacije; dlake treba da se skrate ili potpuno uklone
 • aplikovanje trake tokom fizičke ili sportske aktivnosti može zahtevati upotrebu adherenta u spreju
 • obazrivost tokom skidanja trake
 • minimum 30-60 minuta PRE ili POSLE fizičke aktivnosti ili plivanja
 • adekvatan način čuvanja/održavanja trake kod višednevnog nošenja

Koja stanja se mogu tretirati Kinezio Tex Trakama?

Neurološka stanja, ortopedska stanja, limfatički poremećaj, mišićni poremećaji, posttraumatska stanja

Osnovni fiziološki sistemi na koje utiče Kinezio Tex traka:

koža (epidermis, dermis), nervni sistem, fascija, mišići, zglobovi, cirkulatorni/limfatički sistem

Koristi se u svim fazama rehabilitacije, kod povreda, hronićnih stanja:

akutna faza, subakutna faza, faza rehabilitacije, hronična faza, posthirurška faza, preventivno

Može da se koristi sa ostalim vrstama terapije:

krioterapija, hidroterapija, manualna terapija, elektro terapija, akunpunktura, elektrostimulacija, atletske trake

Mere opreza

dijabetes/smanjen senzibilitet, osetljiva koža, oboljenje bubrega/povećan priliv tečnosti, srčana insuficijencija/povećan priliv tečnosti, CAD (Coronary heart disease), karotide, respiratorni problemi, limfedem, transplantacija organa, trudnoća, nežna osetljiva koža ili „mlada“ koža

EXTENZOMAT-TRAKCIJA

LIMFNA DRENAŽA

MASAŽA