×

POVREDE ROTATORNE MANŽETNE

Prvi instrukcioni kurs,a u vezi lečenja oboljenja i povreda zgloba ramena.Tema koja će se obradjivati je vezana za povrede rotatorne manžetne.Smatramo da će se na taj način otvoriti novo poglavlje u pristupu i lečenju zgloba ramena na našem prostoru.Pokrovitelji kursa su EUSSER-Evropsko udruženje za rame i lakat,Udruženje za rame i lakat Srbije i Ambulante FIZIO-centar za rame.

05. OKTOBAR 2019. – BEOGRAD

Jednodnevni kurs,pod pokroviteljstvom UDRUŽENJA ZA RAME I LAKAT SRBIJE i EUROPEAN SOCIETY OF SHOULDER & ELBOW REHABILITATION (EUSSER).
Kurs nudi kombinaciju predavanja, diskusiju, studiju slučaja i praktičnu demonstraciju. Obrađena tema obuhvata anatomiju, procenu i dijagnozu, operativne opcije i rehabilitacione tretmane. Učesnici će imati priliku da razmisle o svojoj trenutnoj praksi i razmotre kako bi novo učenje mogli da integrišu tretman svojih pacijenata.
Pre podne će se sastojati od predavanja i diskusija,dok je popodne rezervisano za praktične radionice na kojima će polaznici imati priliku da vežbaju klinicke testove kao i program vežbi vezan za patologiju povrede rotatorne manžetne.

Predavaci:

Dr Ivan Diklić-ortoped, specijalista za rame
Milena Mirković, master fizioterapeut
Dragana Bogdanović, fizioterapeut

Fizio

Fizio je medicinska ustanova u kojoj privatni zdravstveni osiguranici mogu ostvariti pravo lečenja ,preko sledećih osiguravajućih društava