×

Dry Neddling-suva punkcija

  1. naslovna
  2. Dry Neddling-suva punkcija

Refleksni bol, kao i senzitivni , motorni i autonomni poremecaji ,koji su u vezi sa triger tackama, se mogu tretirati razlicitim tehnikama fizikalne terapije ,a od skoro Fizio ambulanti možete isprobati , površinsku suvu punkciju i posebno duboku suvu punkciju – tehnike koje pružaju veću efikasnost i dostupnost delovima tela gde konzervativno lečenje nije u stanju da poboljsa kliničku sliku . Stoga, posebno naglasavamo suvu punkciju kao izborni tretman u resavanju problema triger tacaka u klinickoj slici miofascijalnog bolnog sindroma.

Dry needling ili ti suva punkcija je invazivna i jedna od najefikasnijih fizioterapijskih metoda u lečenju miofascijalnog bolnog sindroma. Ovaj bol koji karakteriše tup, dubok i stalan bol, koji se pojačava pri pokretima koji angažuju zahvaćeni mišić, terapijska metoda dry needling vrlo brzo rešava i pomaže pacijentu da gotovo trenutno oseti olakšanje.

Dry needling je brza i pouzdana tehnika. Izvodi se pomoću jednokratnih akupunkturnih atraumatskih igala Kao rezultat dobijamo momentalnu efikasnost u smanjenju ili potpunom eliminisanju bola i disfunkcije tretiranog mišića.

KINEZITERAPIJA

TECAR TERAPIJA

SHOCKWAVE