×

Rehabilitacija

  1. naslovna
  2. Rehabilitacija

Medicinska rehabilitacija podrazumeva sve postupke i aktivnosti kojima je cilj da smanjimo posledice oboljenja ili povređivanja i razvijemo preostale fizičke i psihičke sposobnosti. Ona podrazumeva kompleksne metode lecenja. Zasnovana je na primeni fizikalnih agenasa i kineziterapije kao i radne terapije. Intenzitet i vrsta terapije koja se daje pacijentima, varira od slučaja do slučaja i zavisi od oboljenja, godina starosti i fizičkog stanja.

U kineziterapiji primenjujemo sve tipove vežbi: pasivne, aktivne, aktivno potpomognute, kao i vežbe disanja.

Vežbama kroz rehabilitaciju se postiže podizanje opšte fizičke kondicije u skladu sa mogućnostima svakog pacijenta individualno.

Poboljšanjem lokalne i opšte cirkulacije sprečava se stvaranje komplikacija vezanih za neaktivnost, usporava se napredovanje hroničnih degenerativnih i reumatskih bolesti kroz očuvanje pokretljivosti zglobnih segmenata.Statički bicikl služi za jačanje donjih ekstremiteta kao i očuvanje obima pokreta,uz korišćenje drugih pomagala koja se koriste u programu kinezi-terapije.

  • Bolna stanja zglobova i kičme
  • Sportske povrede
  • Preoperativna priprema
  • Postoperativna rehabilitacija (fizikalna terapija nakon operativnog zahvata)
  • Reuma i artroza program
  • Program neuroloških bolesti

Rehabilitacija posle operacija

Kvalitetna i pravovremena fizikalna terapija i rehabilitacija nakon operacije bitan je činilac koji određuje tok i brzinu oporavka. Primena niza najsavremenijih procedura u ambulanti FIZIO pruža kompletnu rehabilitaciju, individualno prilagođenu svakom pacijentu.

Uz svakodnevni tretman, sprovode se terapije u svrhu što bržeg smanjenja otoka i što bržeg zarastanja, povratka funkcije, postizanja fiziološkog obima pokreta zgloba (kuka, kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba…), te se radi na poboljšanju tonusa i trofike mišića,koji su nakon operativnog zahvata često smanjeni. Vrste terapije prilagođavaju se određenoj postoperativnoj fazi, te se nadograđuju zavisno od stanja pacijenta i vrste operativnog zahvata.Postuju se najnoviji, opšte prihvaćeni protokoli lečenja,a u skladu sa dijagnozom.

Preoperativna priprema

Glavni cilj preoperativnog rada sa pacijentom, je priprema za operativni zahvat koji sledi.Stvaranje optimalnih uslova je neophodno kako bi operativni zahvat u potpunosti bio uspešan, te u svrhu što kvalitetnije i brže postoperativne rehabilitacije i dovođenje pacijenta u adekvatno stanje,najbliže onom pre ozlede ili pojave bolova. Priprema uključuje edukaciju pacijenta, istezanja, jačanje muskulature, smanjenje edema i boli, povećanje obima pokreta, regulaciju telesne težine i opšte poboljšanje psihofizičkog stanja pacijenta.

ELEKTROTERAPIJA

KINEZITERAPIJA

TECAR TERAPIJA