×

Super Inductive System

Super Inductive System je jedan od najnovijih i najkompleksnijih medicinskih aparata. Korišćenjem ovih terapija, preko magnetnog polja visokog intenziteta se ostvaruju efekti na mišićni i koštano-zglobni sistem. Primena ovog aparata je moguća u FIZIO ambulanti, čime se znatno ubrzava oporavak pacijenata.

Efekti Super Inductive System terapija se osećaju trenutno po okončanju procedure. Samim tim, ovaj medicinski aparat ima nezamenljivu ulogu u procesu oporavka.

OVA TEHNOLOGIJA IMA PRIMENU U SLEDEĆIM SITUACIJAMA:

-Ublažavanje traumatskih stanja
-Lečenje bola
-Uspostavljanje normalnih funkcija tela i tretman neuroloških stanja
-Mobilizacija zglobova
-Podstiče ubrzan oporavak čitavog mišićno-skeletnog sistema
-Opuštanje i jačanje mišića
-Brže zarastanje kostiju
-Lečenje sindroma karpalnog tunela
-Prevencija mišićne atrofije i nervna regeneracija

U toku terapija, nije neophodno ostvariti kontakt aparata sa telom osobe, usled čega je i sama primena izuzetno udobna i jednostavna. Pacijenti ne osećaju bol tokom procedure.

Aparat deluje na same mišiće, izaziva kontrakcije i ponovno opuštanje, čime se jača čitava muskulatura. Usled toga, Super Inductive System terapija ima primenu u širokom spektru lečenja oboljenja.

EFEKAT TERAPIJE I PRIMENA U PRAKSI:

Koristi se intenzivno elektromagnetno polje, koje indukuje elektičnu struju, čime se ostvaruje direktan efekat na neurone. Samim tim, neuroni dalje prenose električni signal do neutralnih tkiva. Moguće je prilagoditi intenzitet rada aparata, pa je samim tim obezbeđena i široka primena u lečenju brojnih povreda i stanja.
Po završetku terapije, pacijenti osećaju trenutno olakšanje sistema nelagode. Super Inductive System terapija predstavlja neinvazivnu metodu koja donosi izvanredne rezultate.

MEDICINSKE INDIKACIJE

Poboljšanje disanja
Smanjenje spastičnosti
Impingement sindrom
Regeneracija nerva
Karpal tunel sindrom
Mobilizacija torakalne kičme
Zarastanje preloma
Patelarna tendinopatija
Diskus hernija
Prevencija atrofije mišića

Fizio

Fizio je medicinska ustanova u kojoj privatni zdravstveni osiguranici mogu ostvariti pravo lečenja ,preko sledećih osiguravajućih društava