×

Centar za rame

  1. naslovna
  2. Centar za rame

Bol u ramenu nije više nerešiv problem.U ,,Fizio” ambulanti za rehabilitaciju je formiran centar za rehabilitaciju ramena. Specijalisti za rame-ortopedi ,specijalisti rehabilitacije i fizioterapeuti sradjuju sa željom da se unapredi dijagnostika,a po tom i lečenje bolesti,povreda i poremećaja funkcije ramenog pojasa. Dragana Bogdanović je je član Udruženja za rame i lakat Srbije i Evropskog udruženja za rehabilitaciju ramena i lakta EUSSER.

Konsultanti

Dr. Ivan Diklić

Dr. Ivan Diklić (Inicijator ideje osnivanja Udruzenja za rame i lakat Srbije i njen prvi predsednik, autor knjige Hirurgije Ramena) hirurg-ortoped je jedan od vodećih stručnjaka za lečenje obolenja regije ramena i lakta u Srbiji. Dr Diklić je pionir artroskopske hirurgije i totalne artroplastike ramena u Srbiji. Isto se odnosi i na patološka stanja kao što su ruptura rotatorne manžetne,nestabilnost ramena,okoštavanje ramena (proteze), osteosinteze preloma ramena i lakta, nestabilnost lopatice, kao i ukočenja ramena i lakta, akromioklavikularne dislokacije autograftom, stabilizaciju lopatice i mnogih drugih hirurških procedura. U cilju novih saznanja dr Diklić je bio na mnogim praktičnim kursevima na kadaverima i u radnim posetama centrima za rame i lakat širom SAD (najčešće) i Evrope

Dr. Vladan Stevanović

Klinički ass. dr sc. med. Vladan Stevanović hirurg-ortoped (jedan od osnivaca Udruzenja za rame i lakat), stručnjak za dijagnostiku i artsroskopsku hirurgiju ramena i lakta.Usavršavao se u vodećim Evropskim centrima. Zapaženu ulogu ostvaruje kao predavač na mnogobrojnim kongresima i instruktor za artroskopsku hirurgiju.

Milena Mirković PT

Milena Mirković PT- Specijalista rehabilitacije ramena i lakta,EUSSER Education Commitee chairman. Milena je fizioterapeut od 2005. godine. Završila je osnovne studije i kliničke master studije iz oblasti muskuloskeletalnog sistema u Australiji, i diplomirala iz IOC sportske fizikalne terapije. Trenutno radi sa elitnim Britanskim teniserima u Udruženju Lawn Tennis Association (LTA) u Londonu. U ambulanti Fizio je konsultant kod problema sa,,sportskim ramenom” Milena Takođe radi kao konsultant u privatnoj praksi u centralnom Londonu ,koja se bavi povredama gornjih ekstremiteta. Objavila je dva istraživačka rada u vezi ramena, aktivno je uključena u istraživačke projekte i predavanja, a nalazi se u obrazovnom odboru EUSSER-a.

Kratak prikaz stanja i oboljenja ramena

AKROMIO KLAVIKULARNI ZGLOB

Akromioklavikularni zglob (AK) povezuje ključnu kost i lopaticu,tj.njen deo koji se zove akromion. Ovaj zglob se nalazi iznad ramena

HRONIČNO IŠČAŠENJE

Iščašenje ramena je stanje kada glava nadlakatne kosti i čašica nisu u kontaktu,tj glava se nalazi izvan čašice. Opisano stanje može biti akutno i hronično.

NESTABILNOST RAMENA

Vaše rame je bolno jer je nestabilno. Ono se dislocira (glava nadlakatne kosti je izvan čašice) ili subluksira (glava nadlakatne kosti je delom izvan čašice).

OKOŠTAVANJE RAMENA

Artroza (okoštavanje) može zahvatiti dva zgloba regije ramena (Sl.A). Prvi koji će biti naveden je akromioklavikularni zglob, odnosno spoj ključne kosti i akromiona (krov ramena – deo lopatice).

ROTATORNA MANŽETNA

Oboljenje rotatorne manžetne (RM) je čest uzrok bola i umanjenosti funkcije ramena kod odraslih. Ruptura RM dovodi do slabosti ramena, tako da svakodnevne funkcije koje obavljate (češljanje, oblačenje itd.) mogu biti bolne.

SMRZNUTO RAME

Smrznuto rame tj. adhezivni kapsulitis, prouzrokuje bol i postepeno smanjenje pokretljivosti zgloba ramena. Tokom vremena rame postaje ukočeno.

PRELOMI REGIJE RAMENA

Prelom ključne kosti,prelom gornjeg dela nadlaktice i prelom nadlaktice. Pogledajte specifičnosti i način na koji se ove povrede tretiraju.