×

Poseta američkoj klinici Lexington Clinic

Dragana Bogdanović je boravila na čuvenoj Američkoj klinici, gde ju je Dr Ben Kibler upoznao sa najnovijim metodama lečenja sportskih povreda, posebno ramena.

Centar za nadgledanje i kondicioniranje sportista u,,Klinici sporske medicine- Kentacki.” Fiziterapeuti su koordinatori programa rehabilitacije za igrače glavne lige/rade sa Boston Red Sok-sima, L.A. Dodgers-ima, Atlanta Braves-ima, Torontom Blue Jais-ima i teniserima Američke teniske asocijacije/Osim toga pružaju terapiju i leče pacijente sa različitim ortopedskim i sportkim povredama

Fizio

Fizio je medicinska ustanova u kojoj privatni zdravstveni osiguranici mogu ostvariti pravo lečenja ,preko sledećih osiguravajućih društava