×

Maitland LEVEL 1

U ambulanti Fizio se velika pažnja posvećuje edukaciji .Član Fizio tima Žarko Stamenković je uspešno završio Maitland LEVEL 1 (6. oktobar 2017 – 24. juni 2018.g)

MAITLAND jedna od najzahtjevnijih tehnika manuelne terapije,ali svakako i prava mala škola manuelne terapije. To je koncept koji uključuje veliki broj specifičnih neuro-misićno-skeletnih testova pomoću kojih se dolazi do pravog problema a samim tim i rješenja. Jedinstveno Maitlandovo kliničko rezonovanje ovu tehniku stavlja u jednu od najboljih i najcjenjenijih u svijetu.

Fizio

Fizio je medicinska ustanova u kojoj privatni zdravstveni osiguranici mogu ostvariti pravo lečenja ,preko sledećih osiguravajućih društava