×

Fizio na konferenciji za rame u Geteborgu Mart

Ingrid Hultenheim Klintberg (PT1984), Chair of the Scientific Committee. Clinician at the Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden. Specialist in orthopaedic rehabilitation.

Fizio

Fizio je medicinska ustanova u kojoj privatni zdravstveni osiguranici mogu ostvariti pravo lečenja ,preko sledećih osiguravajućih društava